Viser arkivet for stikkord sykling

Fryktbasert trafikkavvikling

Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt (TØI) er en forsker som skriver spennende ting om sykling, og som jeg følger med interesse. For et par år siden gjorde han en studie av hvor ofte bilister stanser for syklister på sykkelen i gangfelt (artikkelen var publisert i bladet Samferdsel, men er dessverre ikke tilgjengelig på nett). Det er nemlig slik at bilister har vikeplikt for fotgjengere i slike overganger, men ikke for syklister. For å “kvalifisere” som fotgjenger i denne situasjonen, må syklisten gå av sykkelen og leie den over veien.

Bjørnskau gjorde målinger ved tre overganger i Oslo og observerte at bilene i stor grad stanser for syklister. Han tilskriver dette følgende: At bilen stanser for sykkelen er en vinn/vinn situasjon. Ettersom syklisten kan gå av sykkelen og slik “tvinge” bilen til å stanse – noe som vil ta lenger tid for begge parter – er det oppstått en uskreven regel som fungerer til begges fordel.

Denne konklusjonen har sikkert mye for seg, men jeg tror det finnes en annen faktor som er minst like viktig:

Frykt.

Nærmere bestemt det jeg har valgt å kalle “bilisters frykt for syklisters uforutsigbare oppførsel”. Det er nemlig slik at trafikkregler, og da særlig røde lys, kun regnes som veiledende for syklister. Analysen bygger på en rekke empiriske studier i Oslo, nærmere bestemt min egen ferd (på sykkel) til og fra jobb gjennom flere år.

Til tross for at jeg sykler i veibanen og etter beste evne (se unntak for veiledende trafikkregler i avsnittet over) forsøker å oppføre meg som en bil, opplever jeg til stadighet at biler som kommer fra høyre stanser for meg i veikryss selv om jeg ikke sykler på forkjørsvei. Dette er selvsagt en vinn-situasjon for meg, men det er noe mer uklart hva som er bilistens motivasjon for denne handlingen – rent bortsett fra at han/hun slipper alt bryderiet som oppstår når en syklist ligger klemt under bilen.

Bjørnskau konkluderer med at ettersom det nå er blitt så vanlig at biler viker for sykler i gangfelt, bør man vurdere å gjøre dette til en regel.

Som en parallell kunne det da være fristende å trekke en tilsvarende konklusjon basert på mine egne, noe mindre vitenskaplige undersøkelser: Alle bør vike for syklister. Alltid. Jeg kommer imidlertid ikke til å fremme noe forslag om at denne formen for fryktbasert trafikkavvikling tas inn i lovverket. Så får det være opp til den enkelte syklist i hvilken grad han eller hun tør å basere seg på forkjørsrett basert på bilisters frykt for riper og blodflekker på bilen. I følge en nyere studie av Bjørnskau er det nemlig de råeste syklistene som lever farligst…

(Dette innlegget er en oppdatert versjon av et innlegg som tidligere er publisert på hafskjold.blogg.no).