Viser arkivet for stikkord pasientjournal

Har du hatt Klamydia? Vil du vite hva som står om deg?

Ønsker du nettilgang til journalen din?
Vi har alle vært pasienter. Dette betyr at det finnes nedtegnet informasjon om deg og din helse ett eller flere steder. Informasjonen er klassifisert sensitiv, den skal være godt beskyttet, og den er først og fremst tenkt brukt som et redskap i behandlingen.

Les mer…

Min kropp, mine data!

Leonardo

Nylig lanserte bevegelsen Healthdataright.org en erklæring Declaration of Health Data Rights om å sikre pasienters rettigheter til å få tilgang til og mulighet for å kunne dele sin helseinformasjon med andre.

Healthdataright.org mener at det er en grunnleggende menneskerett at pasienten skal ha kontroll over egne helsedata, og at ingen lover skal gå imot dette.

Rettighetene er formulert slik:

  • Have the right to our own health data
  • Have the right to know the source of each health data element
  • Have the right to take possession of a complete copy of our individual health data, without delay, at minimal or no cost; if data exist in computable form, they must be made available in that form
  • Have the right to share our health data with others as we see fit

Vi skal altså ha rett til å eie våre helseopplysninger, få enkel og umiddelbar tilgang til opplysningene – også i elektronisk format, ha kontroll på kilden til opplysningene, samt kunne bestemme selv om vi vil dele våre helseopplysninger med andre.

Dette er interessante prinsipper som går langt utover det som i dag er mulig med pasientjournalene i Norge. Jeg tror likevel kravene kommer til å bli aktuelle her i landet, noe som vil være med å oppløse helsevesenets informasjonsmonopol.

Om endringene blir drevet frem av pasientgrupper, teknologileverandører eller helsevesenet selv er ennå litt tidlig å vite.

Uansett; Change will come, også for pasientene!

Helsereformen - også for pasienter?

Siste dag Stortinget var på jobb i denne perioden fremla HelseHansen sin helsereform.
En ting å merke seg i denne meldingen er i kapittelet som heter ”Mål for bruk av IKT”. Der står det:
”I utviklingen av IKT-politikken er det en målsetting at elektronisk kommunikasjon skal være den normale måten å kommunisere på. Dette gjelder [bl.a.];

“I forholdet mellom tjenesteyter/behandler og pasient/brukere. Dette innebærer bl.a. elektronisk timebestilling, helseinformasjon/ -opplæring, online-konsultasjoner/ telemedisin og tilgang til egen journal.”

Dette er ganske interessant! Elektronisk kommunikasjon skal altså være den vansligste måten vi som pasienter kan kommunisere med helsevesenet på i fremtiden. Slutt på lange telefonkøer, trange venterom, uvisshet om prøvene vi tok ga de riktige resultater. Ikke minst skal vi kunne sitte hjemme å lese vår egen journal. Nå kan vi med egne øyne få se hva legen har nedtegnet om oss. Dette blir nye tider! Jeg ser nesten frem til å bli syk igjen…