Viser arkivet for stikkord på

Datalagringsdirektivet har fått egen blogg!

Saken forklart: Datalagringsdirektivet

Samferdselsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Justisdepartementet sendte i dag Datalagringsdirektivet (dvs mulig implementering av direktivet i Norge) ut på høring.

Høringsdokumentet finnes her.

I tillegg til den tradisjonelle høringen, har de opprettet en egen blogg for direktivet, hvor det er åpent for alle som vil å kommentere og å komme med innspill.

Det blir spennende å følge debatten på bloggen – både for debattens egen skyld, men ikke minst for å se hvordan dette fungerer som kanal i forbindelse med en slik høring. Når man inviterer folk til å å komme med innspill, må man jo også ta seg tid til å behandle dem, og jeg er spent på f.eks hvilken status Samferdselsdepartementet har tenkt å gi disse innspillene. Hvordan skal de vurderes i forhold til de mer tradisjonelle høringssvarene? Departementet har valgt en plattform hvor man kan være anonym når man kommer med innspill – hvordan vil det påvirke debatten? Og vil bloggen kunne konkurrere med alle de andre arenaene hvor direktivet allerede diskuteres, for eksempel nettavisene?

Jeg vil uansett oppfordre alle som har en mening om saken til å engasjere seg – elektronisk eller analogt – slik at departementene og politikerne på Stortinget får best mulig beslutningsgrunnlag før saken skal behandles. Og for de som trenger et lite “krasj-kurs” i Datalagrinsdirektivet og synes et 60-siders høringsnotat er mye å gi seg i kast med, kan jeg anbefale Teknologirådets 2-siders saken forklart.

Høringsfristen er forøvrig 12. april.