Viser arkivet for stikkord norge

Det endelige beviset...

Jeg har tidligere nevnt at Teknologirådet har startet et prosjekt for å vurdere hvordan vi best mulig skal gjøre offentlige data tilgjengelig i Norge. Et viktig aspekt ved dette er selvsagt også å vurdere hvilke data som bør bli tilgjengelige. Her er personvern en viktig faktor.

I arbeidet med prosjektet har jeg lest meg gjennom en god del dokumenter som har å gjøre med offentlighetsloven, gjenbruksdirektivet, Norge digitalt mm. For å få en bedre forståelse av hva som oppfattes som privat eller personlig i norsk forvaltning, begynte jeg å lese et ganske ferskt dokument fra Fornyingsdepartementet om regler for taushetsplikt knyttet til journalføring og arkivering. Og det er mye å tenke på:

For det tredje er det lovføresegner som fastset teieplikt for tilsette i offentleg forvaltning (forvaltningsrelatert teieplikt), og som vernar private interesser. Dei viktigaste reglane i denne gruppa er føresegnene i forvaltningslova §§ 13 til 13 e. Føresegnene i forvaltningslova §§ 13 til 13 e gjeld for alle som utfører teneste eller arbeid for eit forvaltningsorgan, med mindre det er gjeve særreglar i lov eller forskrift. Det finst mange slike særreglar.

Ikke akkurat oppkvikkende lesning, med andre ord. Men heldigvis dukker det opp gullkorn der man minst venter det. Og midt inni alle reglene og retninslinjene fant jeg plutselig det endelige beviset på at hjernene til jurister og ingeniører er helt forskjellig skrudd sammen:

Det må legges til grunn at plikten til å arkivere et organinternt dokument inntrer når
dokumentet er opprettet. Et organinternt dokument er opprettet når det er ferdigstilt

I rest my case.