Viser arkivet for stikkord miljøteknologi

Obamas klimajoker

”High risk – high reward”. Det er stikkordene for Obama-administrasjonens satsing på ny klima- og energiteknologi. Oppskriften skal være den samme som ble brukt for å utvikle Internett og GPS.

For et par uker siden var jeg på EPTA konferansen i parlamentet i London. Der møtte jeg demokraten Bart Gordon fra Tennessee. ”Flash” Gordon er ikke bare kongressens raskeste på 3 miles , han leder også Forsknings- og teknologikomiteen i Representantenes hus

Jeg benyttet sjansen til å spørre chairman Gordon om hvilken sak som har vært den viktigste for komiteen hans etter at Obama tok over. Responsen var kontant: ”ARPA-E – it can be a real game changer”.

ARPA-E står for Advanced Research Projects Agency – Energy_, og skal finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter som er “utenfor boksen”, og dermed for risikable for andre. Ambisjonene10.26.09.pdf er store: ARPA-E skal være en bro over til den nye, grønne økonomien, med økt energisikkerhet, lavere klimagassutslipp og stor konkurransekraft for amerikansk næringsliv.

415 millioner dollar ble bevilget i krisepakken i februar, og tanken er at den årlige potten skal ligge på rundt 1 milliard dollar.

Obamas energiminister Steven Chu er uten tvil en kompetent mann. I likhet med sjefen er han nobelprisvinner (i fysikk), og i tillegg tidligere leder for Lawrence Berkely National Lab i California. En viktig tanke bak ARPA-E er at initiativet ikke skal forsvinne i byråkratiet i Department of Energy, men være et hurtigvirkende og fleksibelt redskap for Dr. Chu:
* ARPA-E skal være en uavhengig enhet innenfor DOE, med flat, ubyråkratisk struktur. Direktøren rapporterer direkte til energiminister Chu
* Mulighet til å rekruttere “the best and the brightest” for 3-5 år med konkurransedyktig lønn
* Og sist, men ikke minst, noe som bør siteres på amerikansk:

ARPA-E Program Managers are given extraordinary autonomy and resources to pursue high-risk technological pathways, quickly assemble research teams to “crash” on projects, and start and stop projects based on performance and relevance. ARPA-E projects will not be subject to the traditional peer-review system.

Altså full frihet til å kjøre på med full gass, for å bruke en litt klimauvennlig metafor.

Første utdeling på $ 151 millioner dollar ble gjennomført i oktober, etter utlysning i april. ARPA-E ba først om korte konseptutkast, og fikk inn 3600 forslag. 300 ble bedt om å levere søknader, og 37 av disse endte opp med støtte på i gjennomsnitt 4 millioner dollar hver.

Mottakerne dekker de fleste områdene for cutting edge ”grønn” teknologi, som nanoteknologi for batterier, karbonfangst ved hjelp av syntetiske enzymer, bakterieproduksjon av biodrivstoff, en innovativ drill for jordvarme og nye krystaller for lavkost LED-belysning.

Det store spørsmålet er naturligvis: Vil det monne? Nesten halvparten av mottakerne er mindre bedrifter, og for dem kan dette opplagt være viktig. Men vil de kunne overleve en markedsintroduksjon uten en høyere pris på karbon?

Neppe. Derfor forutsetter ARPA-E også at kongressen til våren vedtar den amerikanske klimaloven, som innfører handel med et begrenset antall klimakvoter. Superteknologen Stephen Chu trenger altså hjelp fra andre politikkområder.

Men drømmen om en tekno-fix for klimakrisen lever. Mest grunn til optimisme gir ARPA-E sin forgjenger, nemlig DARPA. Aldri hørt om DARPA?

Defence Advanced Research Projects Agency er den mest legendariske amerikanske forskningssatsingen ved siden av NASA og Manhattan-prosjektet. DARPA (opprinnelig ARPA), ble opprettet som en respons på Sputnik-krisen i 1958, da amerikanerne forstod at Sovjetunionen bokstavelig talt var kommet mye lengre i romkappløpet. Som de selv sier det:

Today, DARPA’s mission is still to prevent technological surprise to the US, but also to create technological surprise for our enemies.

Teknologiske overraskelser, altså! Og det har sannelig DARPA levert. På institusjonens CV står sentrale bidrag til utviklingen av Internett, GPS og stealth-teknologi. Alt med henvisning til ubyråkratiske, fleksible, tverrfaglige, elitistiske og godt finansierte satsinger a la ARPA-E.

La oss håpe gjennombruddene kommer like hurtig som Bart ”Flash” Gordon løper.