Viser arkivet for stikkord miljø

Nanopartikler i norsk arbeidsliv

I går lanserte Arbeidstilsynet rapporten fra sin kartlegging av nanomaterialer i norsk arbeidsliv. Av 162 virksomheter som ga respons, svarte 27 at de har befatning med nanomaterialer. Kun tre av disse er produksjonsbedrifter hvor dermed nanomaterialer spiller en prominent rolle. I andre deler av næringslivet frister nok nanomaterialene en anonym tilværelse og det kan finnes store mørketall.

Les mer…

Røyksignaler om risiko ved nanopartikler

Varseltrekant

En granskning av flere sjukdomstilfeller, og to dødsfall, i en kinesisk bedrift peker på eksponering for nanopartikler som en mulig årsak. Det kan være lett å la seg friste til røyksignalspråk: nanopartikler = giftig.

Dødsfall og sjukdomstilfeller på arbeidsplassen er først og fremst trist, uansett om de skyldes nanopartikler eller ikke. Men tilfellet har også stor vitenskapelig interesse: Etter at det i mange år har vært utført laboratorieforsøk om risikoen ved nanopartikler er dette et første eksempel der nanopartikler påstås å ha forårsaket skader på mennesker. Men hva kan vi lære av dette?

Flere kommentarer publisert på nett (se feks her og her) påpeker at granskningen har flere svakheter som gjør det vanskelig å dokumentere om nanopartiklene spilte noen rolle. Ventilasjonssystemet på stedet var ødelagt og arbeidsmiljøet var åpenbart overbelastet med både røyk, støv og partikler.

Det som synes påvist er at samme type nanopartikler som fantes i innelufta ikke bare hadde blitt trukket inn i luftveiene, men også videre til celler i hinnene (pleura) som kler lungene. I disse hinnene var det klare tegn til betennelse, samt dannelse av arrvev kalt granulom.

Forskerne har tolket dette som en årsakssammenheng fra A til B. Imidlertid utelukker de ikke at årsakssammenhengen også kan gå fra B til A, nemlig at skader i luftveiene oppsto først, og medførte nedsatt evne til å eliminere nanopartikler.

En annen svakhet i granskningen er at nanopartiklene som ble påvist ikke er godt beskrevet. Uten å kjenne deres fysisk/kjemiske karaktertrekk er det også umulig å forstå andre egenskaper ved partiklene, og dermed hvordan de eventuelt kan virke inn på vev og celler i luftveiene.

Kommentarene etterlyser at vi må bli bedre til å skille mellom ulike nanopartikler slik at vi kan skille mellom trygt og farlig, og mellom det vi forstår og det vi ikke forstår. De minner også om at selv om visse typer gasser, støv og partikler kan være skadelige, så burde likevel gode HMS-rutiner, med personlig verneutstyr og effektive rensesystemer, kunnet bidra til å forebygge.

Sjøl er jeg litt skeptisk til å stole 100 % på det siste. Det er slett ikke sikkert at våre tradisjonelle HMS-rutiner er vanntette i møte med nanopartikler – dette må vi undersøke nærmere. Riktignok stiller jeg meg bak prinsippet: God forebygging er nødvendig enten det dreier seg om nanopartikler eller andre kjemikalier, og enten det dreier seg om arbeidsmiljø, forbrukerhensyn eller miljøet generelt. Men god forebygging kan også innebære å vente inntil kunnskapen og verneutstyret er mer modent.

P.S.: Teknologirådet lanserer nå nano.teknologiradet.no. Vi håper nettstedet kan gjøre folk i stand til å se bak røyksignalene om nanoteknologi, og gjøre seg opp en bredere oppfatning om muligheter og betenkeligheter ved teknologien.

nano.teknologiradet.no

Pedagogisk framskritt?

Postkasser

Postmann Pat er en hyggelig mann som kjører rundt i Greendale sammen med katten sin, leverer ut posten og er generelt hjelpsom og grei.

Men Greendale er også med i EU, med Postdirektivet og alt dette fører med seg. Den siste tiden har Pat opplevd et stadig tøffere press fra internasjonale konkurrenter som vil inn på markedet. Landpostbud Pat er derfor re-brandet som Pats spesialpakkeservice. Den gamle, skranglete varebilen er byttet ut med en ny og moderne lastebil, og supplert med et snertent helikopter med plass til både postbud og katt.

Han er fortsatt generelt hjelpsom og grei, men for å sitere 7-åringen min: “Mamma, jeg tror Pat forurenser mer enn før.”

Kanskje Pat ser lyset etter Folketoppmøtet om klima i september? Jeg ser med spenning fram til første episode av Sykkelbud Pat i 2010.