Viser arkivet for stikkord mat

Min grønne(?) burger

Burgermeny = 1,8 CO2e

Jeg var i Stockholm i helga. Like ved hotellet mitt lå burgerrestauranten Max. Max har regnet ut klimasporet til alle rettene på menyen. En standard burgermeny har for eksempel 1,8 kg CO2e, mens kyllingsalaten har belastet atmosfæren med 0,5 kg CO2e.

Jeg må innrømme at utslippene ikke var det som fikk førsteprioritet i mitt valg av burger den dagen (det kan kanskje se ut som om jeg gikk for den usunne løsningen…). Fikk en liten mistanke om at det samme var tilfellet for de fleste av de andre gjestene. Men jeg syns allikevel det var interessant å kunne sammenligne klimasporet til de ulike rettene. Selv om tallet i seg selv virker ganske abstrakt, var det enkelt å se at kjøttrettene hadde betydelig høyere klimabelastning enn vegetarrettene. Og rødt kjøtt var mer klimabelastende enn hvitt kjøtt (kylling).

Er det ”green wash” eller bidrar Max til en reduksjon i klimagassutslippene? Det hadde vært interessant å vite om Max har sett en endring i forbrukeradferd som resultat av at kundene fikk opplyst klimabelastningen til maten. Hvis mine mistanker er riktige vil jeg tro at en evt. tendens til å velge mer klimavennlig er liten. Men jeg tror allikevel klimainformasjon på produktnivå er viktig for å stimulere en gryende bevissthet om klimabelastningen til det vi forbruker.

Ang. ”green wash” vil jeg tro at Max og andre selskaper som bruker klima i markedsføringen kanskje tjener mer på det som merkevarebygging enn klimaet gjør. Max er ”klimanøytrale” fordi de kompenserer for utslippene sine gjennom treplanting i Afrika – men hovedmålsetningen er fremdeles å selge burgere i hovedsak basert på klimaverstingen rødt kjøtt. Folk vil fremdeles spise burger, og med det i mente syns jeg at det er positivt at selskaper tar grep for å bli mer klimavennlig og legge til rette for at forbruker kan handle klimavennlig.

Så vidt meg bekjent er det foreløpig ingen norske restauranter som bekjentgjør klimasporet til maten de serverer. Hvis du har lyst til å vite (sånn ca.) hvor mye din middagsmat belaster miljøet kan du bruke en dansk klimakalkulator.

Meny med klimaspor

Burger

Max 4

Storbritannia innfører klimamerking

Food 2030

Klimamerking av matvarer skal hjelpe briter å ta fornuftige klimavalg i butikken. Britiske myndigheter lanserte denne uken strategien Food 2030. Strategien går ut på å sikre en trygg og bærekraftig matvareforsyning de neste 20 årene.

Matminister Hilary Benn uttalte at “Vi vet at konsekvensene av måten vi produserer og tilbereder mat ikke er bærekraftig for jorda og for oss selv. Det er utfordringer for alle som er involvert i matproduksjon, fra primærproduksjon til å håndtere matavfall.” Benn mener at forbrukere kan bruke sin kjøpekraft til å få en mer klimavennlig matproduksjon, på samme måte om britiske forbrukere har presset frem en rask utvikling av etisk mat og egg fra frittgående høns det siste tiåret.

“Etter hvert vil vi se mer informasjon om hvordan ting er produsert og hvor stor klimabelastningen er”, mener Benn. Ministeren sier at verden fremdeles er i prosessen med å lære hvordan vi mest effektivt kan kommunisere slik informasjon. Det britiske Carbon Trust har i samarbeid med en av verdens største dagligvarekjeder Tesco allerede klimamerket en rekke produkter.

”Er dette eplet fra New Zealand mer klimavennlig enn bananen fra Costa Rica?” Vi vet at rotfrukt har lavere klimabelastning enn rødt kjøtt. Men vi vet også at tomater fra Marokko kan være mer klimavennlige enn tomater fra drivhus i Norge. Å handle klimavennlig er ikke alltid like lett. Det nye britiske merket vil vise klimasporet til den enkelte matvare i tillegg til opprinnelsesland og dyrevelferd.

Miljøorganisasjoner har uttalt seg kritisk til at en slik merkeordning er frivillig og etterlyser lovpålagte tiltak for å få ned utslipp fra matsektoren. Britiske myndigheter har ikke varslet obligatoriske tiltak eller avgifter, men mulig det er neste steg for å få ned ustlippene i sektoren?

Les mer om Teknologirådets anbefalinger om klimasporing og merking i Norge , og om klimabelastningen til mat.

Klimamelk

Ku

Dagligvaregiganten Tesco setter nå klimamerke på ett av sine mestselgende produkter, nemlig melk. Tesco sier de ønsker å hjelpe forbrukerne å handle ”grønt” og har som mål å klimamerke 500 produkter innen utgangen av året.

I følge en undersøkelse Tesco selv har gjennomført skjønner halvparten av forbrukerne hva som menes med ”klimaspor” (carbon footprint), som er en oppgang fra 32% i fjor. Samtidig arbeider Tesco med sine leverandører i landbruket for å redusere utslippene i livsløpet til melka. De tester ut om ulike typer fôr kan få kyrne til å rape og prompe mindre(altså produsere mindre metan).

Debatten om klimamerking er en god idé eller ikke raser imidlertid i Europa. Mens pådrivere som Tesco og britiske Carbon Trust mener at klimamerking er et verktøy for å presse ned utslipp og å hjelpe forbrukere til å velge klimavennlig, hevder skeptikere at tallene bak er for usikre og at et slikt merke vil forvirre forbrukere. Teknologirådet kom i fjor med anbefalinger som drøftet denne problemstillingen. Vår konklusjon er at klimamerker på mat og andre produkter uansett vil dukke opp som del av markedsføringen av produkter. Utfordringen er å lage solide og troverdige systemer for tallene bak og et merke folk forstår og stoler på.

Kjøttfri mandag?

Peppercorn steak

Paul McCartney og Yoko Ono oppforder verden til å la være å spise kjøtt på mandager. Kjempegod idé! Jeg vurderte å starte denne tradisjonen i går, men da hadde vi grillfest i hagen så jeg utsatte det til neste mandag.

De globale klimagassutslippene fra husdyrproduksjon er større en de fra transport. Rødt kjøtt er en versting. Å kutte ned på kjøttkonsumet virker som et lite offer for at mine barnebarn skal kunne arve en levelig planet om noen år.

Men er jeg villig til å ofre matvanene mine? Jeg vil påstå at jeg er over middels opptatt av klima. Jeg sykler eller kjører offentlig transport, spiser relativt lite kjøtt – men var ikke villig til å ha en kjøttfri mandag i går pga. fint vær og grilling.

Hvorfor var jeg ikke villig til kun å grille maiskolber, paprika og ananas på mandag? Er det fordi andre griller sommerkoteletter og flintstek over en lav sko? Fordi min lille mandagsdemonstrasjon føles som en dråpe i havet? Alle monner drar?

Er du villig til å gi opp kjøtt på mandager?