Viser arkivet for stikkord lege

Ikke alle leger er paternalister!

De fleste av oss bruker internett nett når vi er syke, skal behandles, eller bare lurer på noe om helsa. I dag er internett har en av de aller viktigste informasjonskanaler for helseinformasjon. På nettet finnes utrolig mye god og relevant helseinformasjon, fra enkle bilder og videoer, til den nyeste forskningslitteraturen. Men i informasjonsjungelen, er det også MYE feilinformasjon. Derfor har vi i Teknologirådet anbefalt at myndighetene oppretter en nasjonal helseportal, med kvalitetssikret helseinformasjon for folk flest.

Les mer…

Helsereformen - også for pasienter?

Siste dag Stortinget var på jobb i denne perioden fremla HelseHansen sin helsereform.
En ting å merke seg i denne meldingen er i kapittelet som heter ”Mål for bruk av IKT”. Der står det:
”I utviklingen av IKT-politikken er det en målsetting at elektronisk kommunikasjon skal være den normale måten å kommunisere på. Dette gjelder [bl.a.];

“I forholdet mellom tjenesteyter/behandler og pasient/brukere. Dette innebærer bl.a. elektronisk timebestilling, helseinformasjon/ -opplæring, online-konsultasjoner/ telemedisin og tilgang til egen journal.”

Dette er ganske interessant! Elektronisk kommunikasjon skal altså være den vansligste måten vi som pasienter kan kommunisere med helsevesenet på i fremtiden. Slutt på lange telefonkøer, trange venterom, uvisshet om prøvene vi tok ga de riktige resultater. Ikke minst skal vi kunne sitte hjemme å lese vår egen journal. Nå kan vi med egne øyne få se hva legen har nedtegnet om oss. Dette blir nye tider! Jeg ser nesten frem til å bli syk igjen…