Viser arkivet for stikkord klimaspor

Storbritannia innfører klimamerking

Food 2030

Klimamerking av matvarer skal hjelpe briter å ta fornuftige klimavalg i butikken. Britiske myndigheter lanserte denne uken strategien Food 2030. Strategien går ut på å sikre en trygg og bærekraftig matvareforsyning de neste 20 årene.

Matminister Hilary Benn uttalte at “Vi vet at konsekvensene av måten vi produserer og tilbereder mat ikke er bærekraftig for jorda og for oss selv. Det er utfordringer for alle som er involvert i matproduksjon, fra primærproduksjon til å håndtere matavfall.” Benn mener at forbrukere kan bruke sin kjøpekraft til å få en mer klimavennlig matproduksjon, på samme måte om britiske forbrukere har presset frem en rask utvikling av etisk mat og egg fra frittgående høns det siste tiåret.

“Etter hvert vil vi se mer informasjon om hvordan ting er produsert og hvor stor klimabelastningen er”, mener Benn. Ministeren sier at verden fremdeles er i prosessen med å lære hvordan vi mest effektivt kan kommunisere slik informasjon. Det britiske Carbon Trust har i samarbeid med en av verdens største dagligvarekjeder Tesco allerede klimamerket en rekke produkter.

”Er dette eplet fra New Zealand mer klimavennlig enn bananen fra Costa Rica?” Vi vet at rotfrukt har lavere klimabelastning enn rødt kjøtt. Men vi vet også at tomater fra Marokko kan være mer klimavennlige enn tomater fra drivhus i Norge. Å handle klimavennlig er ikke alltid like lett. Det nye britiske merket vil vise klimasporet til den enkelte matvare i tillegg til opprinnelsesland og dyrevelferd.

Miljøorganisasjoner har uttalt seg kritisk til at en slik merkeordning er frivillig og etterlyser lovpålagte tiltak for å få ned utslipp fra matsektoren. Britiske myndigheter har ikke varslet obligatoriske tiltak eller avgifter, men mulig det er neste steg for å få ned ustlippene i sektoren?

Les mer om Teknologirådets anbefalinger om klimasporing og merking i Norge , og om klimabelastningen til mat.

Klimamelk

Ku

Dagligvaregiganten Tesco setter nå klimamerke på ett av sine mestselgende produkter, nemlig melk. Tesco sier de ønsker å hjelpe forbrukerne å handle ”grønt” og har som mål å klimamerke 500 produkter innen utgangen av året.

I følge en undersøkelse Tesco selv har gjennomført skjønner halvparten av forbrukerne hva som menes med ”klimaspor” (carbon footprint), som er en oppgang fra 32% i fjor. Samtidig arbeider Tesco med sine leverandører i landbruket for å redusere utslippene i livsløpet til melka. De tester ut om ulike typer fôr kan få kyrne til å rape og prompe mindre(altså produsere mindre metan).

Debatten om klimamerking er en god idé eller ikke raser imidlertid i Europa. Mens pådrivere som Tesco og britiske Carbon Trust mener at klimamerking er et verktøy for å presse ned utslipp og å hjelpe forbrukere til å velge klimavennlig, hevder skeptikere at tallene bak er for usikre og at et slikt merke vil forvirre forbrukere. Teknologirådet kom i fjor med anbefalinger som drøftet denne problemstillingen. Vår konklusjon er at klimamerker på mat og andre produkter uansett vil dukke opp som del av markedsføringen av produkter. Utfordringen er å lage solide og troverdige systemer for tallene bak og et merke folk forstår og stoler på.