Viser arkivet for stikkord kart

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut?

Teknologirådet slapp i dag rapporten vår om offentlige data. Vi har jobbet intenst den siste tiden for å få den ferdig, og derfor var det ekstra hyggelig å kunne lansere den på et møte som vi i en periode måtte ha venteliste på!

Det var også veldig hyggelig at statsråden valgte vårt møte for å lansere arbeidet med den nye portalen data.norge.no

Les mer…

Kart til folket!

Faksimile fra Statens kartverk

Statens kartverk åpner nå tilgangen til de digitale kartene sine. Fra 1. desember kan man ta i bruk oppdaterte kart fra kartverket til personlig bruk.

VG skriver i sin artikkel at du må være en privatperson eller en ideell forening for å bruke kartene, men jeg kan ikke se at dette er tilfellet. Så vidt jeg kan se ut fra vilkårene, så kan hvem som helst bruke kartene i sine applikasjoner, men det må være en tjeneste som er rettet mot personlige brukere. Slik jeg tolker det, betyr det at du kan bruke kartene til mashups og webapplikasjoner, men ikke for eksempel til en navigasjonsapplikasjon for kommersiell skipsfart.

NRK beta spekulerer også på dette i sin artikkel om saken.

Jeg regner med at det vil dukke opp både mer informasjon og flere tolkninger etter hvert.