Viser arkivet for stikkord datalagringsdirektivet

Why DRM doesn't work - men er alternativene bedre?

Eksempel på analog bok

Da åndsverkloven ble revidert forrige gang (i 2005) var det mye snakk om mp3-spillere og DRM (Digital Rights Management). Faktisk så mye at mange trodde loven het mp3-loven

Den gangen trodde mange at DRM (eller kopisperrer på norsk) var det som skulle redde musikkbransjen fra piratene. I ettertid har bransjen stort sett gått bort fra kopisperrer, og til og med Apple har fjernet sperrene på sine iTunes-formater etter press fra forbrukerorganisasjonene.

Forlagene ligger noen år etter plateselskapene når det gjelder digitale versjoner av sine produkter. Det er kanskje derfor mye av det som skjer med eBøker føles kjent for de av oss som har fulgt dette området en stund?

Les mer…

Datalagring i Tyskland

Mange har sikkert fått med seg at den tyske forfatningsdomstolen i går la store begrensninger på den tyske implementeringen av datalagringsdirektivet. Bare pressemeldingen fra forfatningsdomstolen er på 14 tettskrevne sider på “jus-tysk” – og da tør jeg ikke tenke på hvor lang selve avgjørelsen er… Derfor har jeg vært på jakt etter gode engelske gjengivelser av dommen. Og da er lykken selvsagt å finne en tysk jurist som blogger på engelsk. Ellers er de fleste rapportene mer på overordnet nivå, og det har vært vanskelig å skjønne akkurat hva det er forfatningsdomstolen har slått ned på.

Les mer…

Datalagringsdirektivet har fått egen blogg!

Saken forklart: Datalagringsdirektivet

Samferdselsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Justisdepartementet sendte i dag Datalagringsdirektivet (dvs mulig implementering av direktivet i Norge) ut på høring.

Høringsdokumentet finnes her.

I tillegg til den tradisjonelle høringen, har de opprettet en egen blogg for direktivet, hvor det er åpent for alle som vil å kommentere og å komme med innspill.

Det blir spennende å følge debatten på bloggen – både for debattens egen skyld, men ikke minst for å se hvordan dette fungerer som kanal i forbindelse med en slik høring. Når man inviterer folk til å å komme med innspill, må man jo også ta seg tid til å behandle dem, og jeg er spent på f.eks hvilken status Samferdselsdepartementet har tenkt å gi disse innspillene. Hvordan skal de vurderes i forhold til de mer tradisjonelle høringssvarene? Departementet har valgt en plattform hvor man kan være anonym når man kommer med innspill – hvordan vil det påvirke debatten? Og vil bloggen kunne konkurrere med alle de andre arenaene hvor direktivet allerede diskuteres, for eksempel nettavisene?

Jeg vil uansett oppfordre alle som har en mening om saken til å engasjere seg – elektronisk eller analogt – slik at departementene og politikerne på Stortinget får best mulig beslutningsgrunnlag før saken skal behandles. Og for de som trenger et lite “krasj-kurs” i Datalagrinsdirektivet og synes et 60-siders høringsnotat er mye å gi seg i kast med, kan jeg anbefale Teknologirådets 2-siders saken forklart.

Høringsfristen er forøvrig 12. april.

Tenk på Laika i verdensrommet

Eksempel på hund i verdensrommet

Av og til – når man har det vondt og vanskelig – kan det være en trøst å vite at noen har det verre.

I Storbritannia jobber de med et nytt lovforslag som får den norske implementeringen av datalagringsdirektivet til å virke personvernvennlig i sammenligning. (OK, så vet vi ikke hvordan det vil bli implementert i Norge ennå, men presentasjonen fra Justisdepartementet på et åpent møte i fjor gir i hvert fall en pekepinn.)

Her er Telegraph.co.uk sin gjengivelse av det britiske forslaget:

All telecoms companies and internet service providers will be required by law to keep a record of every customer’s personal communications, showing who they are contacting, when, where and which websites they are visiting.

Despite widespread opposition over Britain’s growing surveillance society, 653 public bodies will be given access to the confidential information, including police, local councils, the Financial Services Authority, the Ambulance Service, fire authorities and even prison governors.

They will not require the permission of a judge or a magistrate to access the information, but simply the authorisation of a senior police officer or the equivalent of a deputy head of department at a local authority.

(Hele artikkelen finner du her )

Man måste hela tiden jamföra, som Ingemar sier i Lasse Hällstroms nydelige film.