Viser arkivet for stikkord overvåking

Stay free. Stay paranoid.

Hvis debatten rundt Datalagringsdirektivet ikke fikk deg til å bli paranoid vil boken ”Little Brother” definitivt hjelpe deg godt på vei. Denne personvernthrilleren (oi, det var en ny sjanger) er faktisk utrolig spennende og ligger gratis tilgjengelig på nett.

Les mer…

Store rektor ser deg

Har du fått låne datautstyr av arbeidsgiver eller på skolen? Føler du ofte at du blir observert selv om det ikke er andre i rommet? Det er ikke sikkert det er deg det er noe i veien med.

De som har fulgt med i Bipper-debatten har sikkert fått med seg at det finnes programvare for å overvåke barns mobilbruk (inkludert hvor de befinner seg) via PC-en. Men foreldres overvåkning av egne barn blir småtterier i forhold til et skoledistrikt i Philadelphia som har tatt 56 000 bilder av elever via web-kameraet på elevenes bærbare datamaskiner. Datamaskinene har typisk stått på elevenes rom, og det skal finnes bilder både av elever som sover og elever som ikke er fullt påkledd.

Les mer…

Bip-bip – mamma ser deg

Tele2 lanserte i går overvåkingsprogrammet Bipper. Bipper er en norsk oppfinnelse som gjør det mulig for mamma og pappa å se hvor barnet befinner seg akkurat nå, bestemme hvem barnet kan ringe til og når barnet kan ringe. Genialt verktøy for foreldre eller skummelt overvåkingsredskap?

Les mer…

Obama får karakterer for personvernpolitikk

President Barack Obama

EPIC (Electronic Privacy Information Center), en anerkjent personvern- og borgerrettsorganisasjon fra USA, har gitt Obama-administrasjonen karakterer for det de har gjort knyttet til personvern så langt.

Parallelt med at de har gjort en egen evaluering, har de gitt offentligheten mulighet til å si sin mening gjennom en spørreundersøkelse på internett. De som svarte på nettet mente at Obama strøk i alle fag, mens EPIC selv har vært noe mer nyanserte.

Her er karakterene:

Personvern for forbrukere: Ikke levert (INC)
Her mener EPIC at det er skjedd lite, blant annet er det fortsatt to av fem lederstillinger i FTC (Federal Trade Commission) som er ubesatt. Ettersom det visstnok skal annonseres utnevnelser til disse stillingene denne uken, har EPIC valgt å gi Obamas administrasjon en sjanse til.

Personvern og helseinformasjon: A-
Obama har signert lovgivning som gir sterk beskyttelse av personvernet knyttet til elektroniske helsejournaler (som en del av the National Recovery and Reinvestment Act), slik som:

  • et forbud mot å selge helseinformasjon(!)
  • bruk av logging og kryptering for å hindre misbruk
  • sterkere virkemidler for håndheving av regelverket
  • tilgang for pasienter til egen informasjon
  • bedre mulighet for interessegrupper til å delta i reguleringsprosessene

Borgerrettigheter_: C+
Obama arvet mye rart fra Bush-administrasjonen, blant annet the Patriot Act, No Fly-lister, E-Verify (program for å sjekke potensielle arbeidstakere), og REAL-ID/PASS-ID
id/ (program for å innføre nasjonalt ID-kort). EPIC er skuffet fordi Obama har gjort få endringer til det bedre.

Nettsikkerhet (Cybersecurity): B
Nettsikkerhet er viktig for å beskytte personvernet, slik at ikke data kommer på avveie. Samtidig kan overvåkning knyttet til nettsikkerhet være en trussel mot personvernert. Obama har sagt i en tale
press
office/Remarks-by-the-President-on-Securing-Our-Nations-Cyber-Infrastructure/ at nettsikkerhet ikke vil inkludere masseinnsamling av data eller overvåking av internettkommunikasjon.

Du kan lese hele karakterboken hos EPIC.

Kanskje vi burde gjøre en tilsvarende evaluering av en ny norsk regjering til sommeren 2010? Hvilke kriterier burde i så fall legges til grunn? Forslag mottas.