Viser arkivet for stikkord obama

Obamas Appstore

I sommer lanserte Obama-administrasjonen et nytt tilbud for folket, nemlig en App-store.

Her kan man gratis, eller til en billig penge, laste ned et utvalg av apps, altså små programmer for mobilen. Tilbudet gjelder innen ulike områder som trafikk, post, romfart, personlig sikkerhet.

Les mer…

Obamas klimajoker

”High risk – high reward”. Det er stikkordene for Obama-administrasjonens satsing på ny klima- og energiteknologi. Oppskriften skal være den samme som ble brukt for å utvikle Internett og GPS.

For et par uker siden var jeg på EPTA konferansen i parlamentet i London. Der møtte jeg demokraten Bart Gordon fra Tennessee. ”Flash” Gordon er ikke bare kongressens raskeste på 3 miles , han leder også Forsknings- og teknologikomiteen i Representantenes hus

Jeg benyttet sjansen til å spørre chairman Gordon om hvilken sak som har vært den viktigste for komiteen hans etter at Obama tok over. Responsen var kontant: ”ARPA-E – it can be a real game changer”.

ARPA-E står for Advanced Research Projects Agency – Energy_, og skal finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter som er “utenfor boksen”, og dermed for risikable for andre. Ambisjonene10.26.09.pdf er store: ARPA-E skal være en bro over til den nye, grønne økonomien, med økt energisikkerhet, lavere klimagassutslipp og stor konkurransekraft for amerikansk næringsliv.

415 millioner dollar ble bevilget i krisepakken i februar, og tanken er at den årlige potten skal ligge på rundt 1 milliard dollar.

Obamas energiminister Steven Chu er uten tvil en kompetent mann. I likhet med sjefen er han nobelprisvinner (i fysikk), og i tillegg tidligere leder for Lawrence Berkely National Lab i California. En viktig tanke bak ARPA-E er at initiativet ikke skal forsvinne i byråkratiet i Department of Energy, men være et hurtigvirkende og fleksibelt redskap for Dr. Chu:
* ARPA-E skal være en uavhengig enhet innenfor DOE, med flat, ubyråkratisk struktur. Direktøren rapporterer direkte til energiminister Chu
* Mulighet til å rekruttere “the best and the brightest” for 3-5 år med konkurransedyktig lønn
* Og sist, men ikke minst, noe som bør siteres på amerikansk:

ARPA-E Program Managers are given extraordinary autonomy and resources to pursue high-risk technological pathways, quickly assemble research teams to “crash” on projects, and start and stop projects based on performance and relevance. ARPA-E projects will not be subject to the traditional peer-review system.

Altså full frihet til å kjøre på med full gass, for å bruke en litt klimauvennlig metafor.

Første utdeling på $ 151 millioner dollar ble gjennomført i oktober, etter utlysning i april. ARPA-E ba først om korte konseptutkast, og fikk inn 3600 forslag. 300 ble bedt om å levere søknader, og 37 av disse endte opp med støtte på i gjennomsnitt 4 millioner dollar hver.

Mottakerne dekker de fleste områdene for cutting edge ”grønn” teknologi, som nanoteknologi for batterier, karbonfangst ved hjelp av syntetiske enzymer, bakterieproduksjon av biodrivstoff, en innovativ drill for jordvarme og nye krystaller for lavkost LED-belysning.

Det store spørsmålet er naturligvis: Vil det monne? Nesten halvparten av mottakerne er mindre bedrifter, og for dem kan dette opplagt være viktig. Men vil de kunne overleve en markedsintroduksjon uten en høyere pris på karbon?

Neppe. Derfor forutsetter ARPA-E også at kongressen til våren vedtar den amerikanske klimaloven, som innfører handel med et begrenset antall klimakvoter. Superteknologen Stephen Chu trenger altså hjelp fra andre politikkområder.

Men drømmen om en tekno-fix for klimakrisen lever. Mest grunn til optimisme gir ARPA-E sin forgjenger, nemlig DARPA. Aldri hørt om DARPA?

Defence Advanced Research Projects Agency er den mest legendariske amerikanske forskningssatsingen ved siden av NASA og Manhattan-prosjektet. DARPA (opprinnelig ARPA), ble opprettet som en respons på Sputnik-krisen i 1958, da amerikanerne forstod at Sovjetunionen bokstavelig talt var kommet mye lengre i romkappløpet. Som de selv sier det:

Today, DARPA’s mission is still to prevent technological surprise to the US, but also to create technological surprise for our enemies.

Teknologiske overraskelser, altså! Og det har sannelig DARPA levert. På institusjonens CV står sentrale bidrag til utviklingen av Internett, GPS og stealth-teknologi. Alt med henvisning til ubyråkratiske, fleksible, tverrfaglige, elitistiske og godt finansierte satsinger a la ARPA-E.

La oss håpe gjennombruddene kommer like hurtig som Bart ”Flash” Gordon løper.

Obama får karakterer for personvernpolitikk

President Barack Obama

EPIC (Electronic Privacy Information Center), en anerkjent personvern- og borgerrettsorganisasjon fra USA, har gitt Obama-administrasjonen karakterer for det de har gjort knyttet til personvern så langt.

Parallelt med at de har gjort en egen evaluering, har de gitt offentligheten mulighet til å si sin mening gjennom en spørreundersøkelse på internett. De som svarte på nettet mente at Obama strøk i alle fag, mens EPIC selv har vært noe mer nyanserte.

Her er karakterene:

Personvern for forbrukere: Ikke levert (INC)
Her mener EPIC at det er skjedd lite, blant annet er det fortsatt to av fem lederstillinger i FTC (Federal Trade Commission) som er ubesatt. Ettersom det visstnok skal annonseres utnevnelser til disse stillingene denne uken, har EPIC valgt å gi Obamas administrasjon en sjanse til.

Personvern og helseinformasjon: A-
Obama har signert lovgivning som gir sterk beskyttelse av personvernet knyttet til elektroniske helsejournaler (som en del av the National Recovery and Reinvestment Act), slik som:

  • et forbud mot å selge helseinformasjon(!)
  • bruk av logging og kryptering for å hindre misbruk
  • sterkere virkemidler for håndheving av regelverket
  • tilgang for pasienter til egen informasjon
  • bedre mulighet for interessegrupper til å delta i reguleringsprosessene

Borgerrettigheter_: C+
Obama arvet mye rart fra Bush-administrasjonen, blant annet the Patriot Act, No Fly-lister, E-Verify (program for å sjekke potensielle arbeidstakere), og REAL-ID/PASS-ID
id/ (program for å innføre nasjonalt ID-kort). EPIC er skuffet fordi Obama har gjort få endringer til det bedre.

Nettsikkerhet (Cybersecurity): B
Nettsikkerhet er viktig for å beskytte personvernet, slik at ikke data kommer på avveie. Samtidig kan overvåkning knyttet til nettsikkerhet være en trussel mot personvernert. Obama har sagt i en tale
press
office/Remarks-by-the-President-on-Securing-Our-Nations-Cyber-Infrastructure/ at nettsikkerhet ikke vil inkludere masseinnsamling av data eller overvåking av internettkommunikasjon.

Du kan lese hele karakterboken hos EPIC.

Kanskje vi burde gjøre en tilsvarende evaluering av en ny norsk regjering til sommeren 2010? Hvilke kriterier burde i så fall legges til grunn? Forslag mottas.