Viser arkivet for august, 2010

FNs klimapanel: bra - men bør bli bedre

I går kom rapporten fra gruppen som har evaluert FNs klimapanel (IPCC). I hovedkonklusjonen sies følgende:

“The Committee found that the IPCC assessment process has been successful overall. However, the world has changed considerably since the creation of the IPCC, with major advances in climate science, heated controversy on some climate-related issues, and an increased focus of governments on the impacts and potential responses to changing climate. A wide variety of interests have entered the climate discussion, leading to greater overall scrutiny and demands from stakeholders. The IPCC must continue to adapt to these changing conditions in order to continue serving society well in the future.”

IPCC gjør med andre ord en bra job, men det er rom for forbedringer. Dette skyldes ikke minst økende kontroverser om enkelte klimaspørsmål og økende oppmerksomhet fra myndigheter og interessegrupper om klimaendringene og mulige klimatiltak.

Blant de forbedringer som foreslås er:

  • Større åpenhet om de prosedyrer og prosesser som ligger til grunn for IPCCs rapporter og vurderinger.
  • Bedre synliggjøring av vitenskapelig uenighet i panelets rapporter.
  • Bedre beskrivelse og formidling av usikkerhet knyttet til den kunnskap panelet legger til grunn for sine vurderinger og anbefalinger.

Det er viktig at en institusjon som IPCC stadig forbedrer seg. Klimautfordringene er komplekse, og det er krevende å vurdere hvilke tiltak bør prioriteres til enhver tid. Da trenger vi så god kunnskap som mulig, samtidig som vi bør vite hva som er usikkert og hvor stor usikkerheten er. Da har alle vi som gir råd til myndighetene et best mulig utgangspunkt for vårt arbeid, og myndighetene får et best mulig grunnlag for de beslutninger de skal fatte. Samtidig vil grunnlaget for den offentlige debatten om klimaendringene og aktuelle tiltak bedres.

Store rektor ser deg

Har du fått låne datautstyr av arbeidsgiver eller på skolen? Føler du ofte at du blir observert selv om det ikke er andre i rommet? Det er ikke sikkert det er deg det er noe i veien med.

De som har fulgt med i Bipper-debatten har sikkert fått med seg at det finnes programvare for å overvåke barns mobilbruk (inkludert hvor de befinner seg) via PC-en. Men foreldres overvåkning av egne barn blir småtterier i forhold til et skoledistrikt i Philadelphia som har tatt 56 000 bilder av elever via web-kameraet på elevenes bærbare datamaskiner. Datamaskinene har typisk stått på elevenes rom, og det skal finnes bilder både av elever som sover og elever som ikke er fullt påkledd.

Les mer…

Fra p-pille til e-pille...

Endelig er den her, pillen som sender deg en SMS dersom du har glemt å ta den!
Tenk hvilket enkelt liv du får fremover med jevnt blodtrykk, god nattesøvn, ingen uønskede graviditeter, samt hodepinen og andre vondter alltid i sjakk.
Les mer…

Bip-bip – mamma ser deg

Tele2 lanserte i går overvåkingsprogrammet Bipper. Bipper er en norsk oppfinnelse som gjør det mulig for mamma og pappa å se hvor barnet befinner seg akkurat nå, bestemme hvem barnet kan ringe til og når barnet kan ringe. Genialt verktøy for foreldre eller skummelt overvåkingsredskap?

Les mer…

Obamas Appstore

I sommer lanserte Obama-administrasjonen et nytt tilbud for folket, nemlig en App-store.

Her kan man gratis, eller til en billig penge, laste ned et utvalg av apps, altså små programmer for mobilen. Tilbudet gjelder innen ulike områder som trafikk, post, romfart, personlig sikkerhet.

Les mer…