IKT i skolen: Ja! Nei! Eller?

Norske skolefolk har i mange år blitt blanke i øynene av den britiske satsingen på IKT i skolen. Derfor sperret mange øynene opp når de så nyheten om at den nye britiske regjeringen legger ned sitt velrennomerte IKT-senter, Becta . Nedleggelsen står i kontrast til åpningen av IKT-senteret her hjemme og den nye amerikanske strategien for bruk av IKT i skolen på den andre side av Atlanteren. Selv i det teknofikserte 2011 er satsing på IKT i skolen tydeligvis et omstridt politisk tema i noen av verdens mest utviklede land.

Da britene skiftet regjering i mai 2010 tok det bare noen uker før den nye liberal-konservative koalisjonsregjeringen erklærte at de ville legge ned Becta som del av innsparingskutt i offentlig sektor. Becta er en av de mest kjente og veletablerte institusjonene på feltet IKT og skole internasjonalt, og nedleggelsen kom som en overraskelse for mange. Den nye regjeringen og skoleminister Nick Gibb har uttrykt skepsis til overdreven av bruk av IKT i skolen.

Like før jul arrangerte vårt eget nyopprettede IKT-senter sin første konferanse, Kaleido2010, med brask og bram – en sterk kontrast til situasjonen for søsterorganisasjonen Becta. Også i USA har pipa en annen lyd. USAs Department of Education lanserte for et par måneder siden strategien National Education Technology Plan 2010: Learning Powered by Technology .

Målet med strategien er i følge utdanningsminister Arne Duncan er “ to dramatically improve teaching and learning, personalize instruction and ensure that the educational environments we offer to all students keep pace with the 21st century.” Det er nemlig ikke bare i Norge frafall i skolen er et stort problem. I dag har ca. 41 % av den amerikanske befolkningen høyere utdanning. Obama har som mål at innen 2020 skal USA igjen bli ledende i verden og nivået skal opp på 60 %. IKT-strategien er del av dette arbeidet.

Responsen i USA ser ut til å være at både skolefolk og andre er enige om at målene og retningen i strategien er riktig, mens kritikerne mener at dette er et tiltak som grunner i mangel på egentlige ressurser og flere har uttrykt at de venter i spenning på å se strategien implementert i praksis.

IKT i skolen er altså fremdeles en het potet og reiser spørsmål som: Hvor sentralt bør IKT være i undervisningen? Og hva må til for å få IKT-kyndige elever?

Vist 650 ganger. Følges av 1 person.