FNs klimapanel: bra - men bør bli bedre

I går kom rapporten fra gruppen som har evaluert FNs klimapanel (IPCC). I hovedkonklusjonen sies følgende:

“The Committee found that the IPCC assessment process has been successful overall. However, the world has changed considerably since the creation of the IPCC, with major advances in climate science, heated controversy on some climate-related issues, and an increased focus of governments on the impacts and potential responses to changing climate. A wide variety of interests have entered the climate discussion, leading to greater overall scrutiny and demands from stakeholders. The IPCC must continue to adapt to these changing conditions in order to continue serving society well in the future.”

IPCC gjør med andre ord en bra job, men det er rom for forbedringer. Dette skyldes ikke minst økende kontroverser om enkelte klimaspørsmål og økende oppmerksomhet fra myndigheter og interessegrupper om klimaendringene og mulige klimatiltak.

Blant de forbedringer som foreslås er:

  • Større åpenhet om de prosedyrer og prosesser som ligger til grunn for IPCCs rapporter og vurderinger.
  • Bedre synliggjøring av vitenskapelig uenighet i panelets rapporter.
  • Bedre beskrivelse og formidling av usikkerhet knyttet til den kunnskap panelet legger til grunn for sine vurderinger og anbefalinger.

Det er viktig at en institusjon som IPCC stadig forbedrer seg. Klimautfordringene er komplekse, og det er krevende å vurdere hvilke tiltak bør prioriteres til enhver tid. Da trenger vi så god kunnskap som mulig, samtidig som vi bør vite hva som er usikkert og hvor stor usikkerheten er. Da har alle vi som gir råd til myndighetene et best mulig utgangspunkt for vårt arbeid, og myndighetene får et best mulig grunnlag for de beslutninger de skal fatte. Samtidig vil grunnlaget for den offentlige debatten om klimaendringene og aktuelle tiltak bedres.

Vist 244 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hei Jon, lenken til IPCC-rapporten fungerer ikke, kanskje en slash for mye til slutt der?

Hei Terje – takk for at du så det, er nå rettet opp!
Hilsen Jon

Nysgjerrig: Hvorfor har Teknologirådet meninger om IPCC-rapporten? Er dette innafor hva Teknologirådet skal jobbe med?

Hei Terje – og takk for interessant spørsmål. I Teknologirådet jobber vi jevnlig med klimaspørsmål, blant annet fordi håndtering av klimautfordringene har stor betydning for fremtidig teknologiutvikling.

IPCC er en svært viktig kilde til kunnskap om klimautfordringene og mulige tiltak, og vi bruker IPCC ofte i vårt arbeid. Samtidig følger vi debatten om klimapanelets arbeidsformer og vurderinger nøye.

På bloggen ønsker vi å dele med andre det vi tror kan være av interesse for våre lesere. Vi synes det er interessant og nyttig at det nå kommer en rapport som har evaluert klimapanelet, og tror at dette også er av interesse for de som følger arbeidet vårt. Derfor skrev jeg blogginnlegget om evalueringsrapporten.