Ikke alle leger er paternalister!

De fleste av oss bruker internett nett når vi er syke, skal behandles, eller bare lurer på noe om helsa. I dag er internett har en av de aller viktigste informasjonskanaler for helseinformasjon. På nettet finnes utrolig mye god og relevant helseinformasjon, fra enkle bilder og videoer, til den nyeste forskningslitteraturen. Men i informasjonsjungelen, er det også MYE feilinformasjon. Derfor har vi i Teknologirådet anbefalt at myndighetene oppretter en nasjonal helseportal, med kvalitetssikret helseinformasjon for folk flest.

Hva synes så legene om denne utviklingen?
Det er ikke alle som jubler… Derfor ble jeg så glad da jeg leste artikkelen i Dagens Medisin, der allmennlege Marius Christensen i Tjelsund i Nordland uttaler at ”Det er viktig å erkjenne at vi er inne en ny æra, der pasienten har adgang til mye av den samme informasjonen som legene”. Man kan ikke vite alt, men ”ved å være åpen om dette og ha en god dialog, kan en skape tillit”.

Dette er en lege av vår tid! Dette er en som skjønner at internettsamfunnet er kommet for å bli, og at legens rolle er i endring. Men det betyr ikke at ikke legene er viktige. Jeg håper helsevesenet og legeforeningen omfavner Marius og andre leger som tenker som ham.

Vist 421 ganger. Følges av 1 person.