Har du hatt Klamydia? Vil du vite hva som står om deg?

Ønsker du nettilgang til journalen din?
Vi har alle vært pasienter. Dette betyr at det finnes nedtegnet informasjon om deg og din helse ett eller flere steder. Informasjonen er klassifisert sensitiv, den skal være godt beskyttet, og den er først og fremst tenkt brukt som et redskap i behandlingen.

Kilde:Kjønnssykdommer.no

Trenger du denne informasjonen?
Du har rett til å få se hva som er skrevet. Da må du sende en forespørsel til behandleren (lege/sykehus o.l.), som så printer ut journalen, og vips, etter 2-3 uker får du den tilsendt i posten.

Er dette godt nok?

Vi gjennomførte en undersøkelse i april 2010 som viser at 7 av 10 nordmenn kunne tenke seg innsyn i sin pasientjournal via internett. Folk ønsker bl.a. å lese svar på prøver, oppsummering fra sykehusopphold, medisinoversikt, oversikt over sine behandlingssteder og avtaler, og oversikt over hvem som har lest sin pasientjournal.

Hva mener du?
Å gi pasienten elektronisk innsyn i pasientjournalen er et politisk mål.

Men det er skjær i sjøen, og mye tyder på at det vil komme til å lang tid før drømmen blir realisert.
Derfor lurer vi på hva du synes? Ønsker du tilgang sikker tilgang til journalen gjennom internett? Er det viktig? Hva skal du bruke det til?

Sleng ut. Her er alle kommentarer velkomne!
PS (Ok, du trenger ikke ha hatt klamydia for å svare på dette!)

Vist 725 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

På tide! Dette ville være en informasjonsrevolusjon som vil styrke pasientenes makt i forhold til helsevesenet.
Vi er selv ansvarlig for egen helse og mange har mer kunnskap om sykdom og tilgjengelig behandling enn mange leger.
Selvsagt en risiko for at man får informasjon det kan bli vanskelig å håndtere, men åpenhet er viktigere. Tror dette vil bidra til et bedre og åpnere helsevesen.