Helsereformen - også for pasienter?

Siste dag Stortinget var på jobb i denne perioden fremla HelseHansen sin helsereform.
En ting å merke seg i denne meldingen er i kapittelet som heter ”Mål for bruk av IKT”. Der står det:
”I utviklingen av IKT-politikken er det en målsetting at elektronisk kommunikasjon skal være den normale måten å kommunisere på. Dette gjelder [bl.a.];

“I forholdet mellom tjenesteyter/behandler og pasient/brukere. Dette innebærer bl.a. elektronisk timebestilling, helseinformasjon/ -opplæring, online-konsultasjoner/ telemedisin og tilgang til egen journal.”

Dette er ganske interessant! Elektronisk kommunikasjon skal altså være den vansligste måten vi som pasienter kan kommunisere med helsevesenet på i fremtiden. Slutt på lange telefonkøer, trange venterom, uvisshet om prøvene vi tok ga de riktige resultater. Ikke minst skal vi kunne sitte hjemme å lese vår egen journal. Nå kan vi med egne øyne få se hva legen har nedtegnet om oss. Dette blir nye tider! Jeg ser nesten frem til å bli syk igjen…

Vist 125 ganger. Følges av 1 person.